Kontaktujte našeho odborníka

Ing. Miluše Cigánová

Vedoucí fyzikálně chemické zkušebny

Chemické analýzy

 • technického železa (ocel, litina, surové železo)
 • slitiny neželezných kovů (slitiny hliníku, niklu, zinku, mědi, olova, titanu, kobaltu)
 • feroslitin
 • žárovzdorných materiálů (šamot, andaluzit, bauxit, korund, dinas, jíl atd.)
 • oxidických materiálů (strusky, struskotvorné přísady, vápno, magnezit, chromitové a křemičité písky, licí prášky, brusné kotouče atd.)
 • pevných paliv (černé uhlí, koks, antracit, alternativní paliva a další pevné uhlíkaté látky např. elektrodové hmoty atd.)
 • motorových paliv
 • olejů a maziv

Další nabízené služby

 • měření hmotnostní aktivity kovových vzorků
 • granulometrický rozbor
 • stanovení pH ve vodných výluzích vzorků
 • pozitivní materiálová identifikace PMI přímo u zákazníka
 • rychlá semikvantitativní analýza neznámých atypických vzorků
 • expozici vzorků pro zkoušení odolnosti proti mezikrystalové korozi (MKK), zkoušky SSC-A, SSC-B, HIC, hlubokoleptací zkoušky a expozice legovaných ocelí, slitin niklu a duplexních austeniticko/feritických ocelí pro metodu váhového úbytku
 • stanovení mechanických nečistot v tlakových lahvích a dutých tělesech
 • stanovení netěkavých uhlovodíků v tlakových lahvích a dutých tělesech

Pozitivní materiálová identifikace (PMI)

Rychlá a přesná analýza pro stanovení obsahu jednotlivých chemických prvků u výrobků různých tvarů (části svařenců, trubky, tyče, příruby, plechy, dráty, svary atd.)

Pro PMI používáme optickou emisní (OES) a rentgenovou fluorescenční spektrometrii (XRF).

Naši specialisté vyjíždí provádět PMI také na pracoviště zákazníků.

Oblast využití

 • kontrola chemického složení materiálu, měření kritických prvků
 • porovnání chemického složení s materiálovou specifikací
 • ověření jakosti materiálu, vyloučení záměny materiálů
 • třídění kovových materiálů
PMI
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace